ŠTO JE TO GOGIX?

To je sastavljalica:

U paketu GOGIX ΣI je 200 različitih elemenata.
Broj pojedinih tipskih elemenata u paketu je slučajan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Paleta boja

Elementi su izrađeni u paleti od 10 boja. Moguća je dostava u pojedinačnoj (izabranoj) boji ili mješano.

Sigurnost i kvaliteta

Slagalica zadovoljava zakonske zahtjeve o sigurnost igračaka i nije primjerena za djecu mlađu od 36 mjeseci jer sadržava male djelove koje je moguće progutati. Elementi su izrađeni od plastične mase ABS koja omogućava recikliranje.

Intelektualno vlasništvo

Sastavljalica GOGIX je vlastiti proizvod firme GOGIUS d.o.o. koji je zaštićen s patentom.